Karate

Wat Is Karate ?

Karate Betekent KARA - leeg ( カラ ) en TE - hand ( テ ) , vrij vertaald betreft het " de kunst van het vechten zonder wapens " gebruik makend van delen van het lichaam die als wapen kunnen fungeren, zoals de vuist, elleboog, knie, voet, enz...


De oorsprong van het ongewapend vechten in zuid-oost Azië situeert zich voor onze tijdrekening in het huidige India. De rondtrekkende Zen Boeddhistische priesters dienden zich tegen struikrovers te verdedigen en observeerden hiervoor de aanval en verdedigingsbewegingen van dieren.


Omstreeks 500 na Christus trekt Bodhirma ( Daruma ) naar de provincie Henan in het huidige China waar hij in de Shaolin Tempel zijn kennis ter beschikking stelde van de monniken. Deze gevechtskunst staat bekend onder de naam Kempo. Van hieruit zou de kunst zich verspreiden over heel China en tevens naar Korea en Japan.


Het Karate zoals wij dit nu kennen kwam op het eiland Okinawa tot stand eind 18 Eeuw.   De uit China afkomstige technieken werden gecombineerd met de lokale systemen van ongewapend vechten. De drie belangrijkste strekkingen waren Naha-Te, Tomari-Te en Shuri-Te. In het begin van de 20 Eeuw catalogeerde men aldeze stijlen onder de noemer Kara-Te ( カラケ ).


De vader van het huidige Karate is zonder twijfel Gichin Funakoshi, hij bestudeerde de belangrijkste stijlen en systematiseerde hieruit zijn

Shotokan Karate. Deze stijl wordt gekenmerkt door voornamelijk rechtlijnige technieken.

In 1922 werd Funakoshi uitgenodigd om in Tokyo demonstraties te geven van zijn Karate, hij zal er tot zijn dood in 1957 verblijven.


Een andere belangrijke grootmeesteruit Okinawa, Chojun Mijagi, verzamelde vooral technieken van Chinese oorsprong. Zijn voornamelijk uit cirkelvormige technieken bestaande Karate noemde hij Goju-Ryu. Zijn opvolger, Gogen Yamaguchi, zal de stijl op het Japanse vasteland bekend maken.


De volgende legendarische grootmeester, Masutatsu Oyama, had al deze stijlen bestudeerd en getraind en heeft hieruit zijn eigen stijl ontworpen, Kyokushin Karate, wat bekend staat voor zijn harde trainingen en full-contact wedstrijden.SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

Miyagi Chojun


Goju Ryu Karate

Gogen Yamagushi


Goju Ryu Karate

Gichin Funakoshi


Shotokan Karate

Sosai masutatsu Oyama


Kyokushin Karate

OVER ONZE CLUB


Wij  zijn een Karate club uit Herentals waar iedereen terecht kan vanaf 7 jaar tot ...

Om te starten hebt u zeker geen ervaring of een goede conditie  nodig, voor de  ervaren sporter zijn er meer dan genoeg uitdagingen in  onze aparte lessen.


Kom langs op een van onze trainingen  en doe mee !!!

CONTACT  GEGEVENS  DOJO
T.  0032 495 369 853

E.  info@karatekempen.be

W. www.karatekempen.be

ING :  BE66 3631   5047   6443

Copyright @ All rights reserved